Sten i gelé

Gatsten, gelatin, färgämne, kartbild.
Objektet Sten i gelé består av ett gelatinblock med ingjuten gatsten.
Gelatinet, som består av animaliska råvaror och är ett snabbt förgängligt material, står som kontrast mot stenen som materia.
Jag vill på detta sätt ställa två material mot varandra och undersöka den process som följer under utställningstiden.
De gatstenar som är ingjutna kommer från samma stad men vid den tidpunkten, helt olika världar. Platsen är Berlin. Stenarna är hämtade från varsin sida av den mur som skilde Öst respektive Väst Berlin från varandra före 1989. I samband med 20-års minnet för denna händelse vill jag på detta sätt kommentera tankar om tid och plats.