MAID IN SWEDEN

Maid in Sweden: Christina Göthesson, Helena Burman, Susanne Torstensson


Maid in Sweden Västerås konstmuseum 2011 Performance ”Ironing Maids”

jordpoem sovsäckar trädet arterial system spadar