Project Description

… Det som pågår…
Den senaste tiden har jag arbetat med en serie bilder i akvarell och blandteknik som akryl, tipex, schellack etc. Titeln syftar på det arbete som ständigt pågår i ateljén med skisser, experiment etc. Men titeln syftar också på TID – den tid som pågår. Minnesfragment, upplevelser, det som överlappar, skymmer eller lyser igenom. Vissa verkar vara starkare än andra.

Varmt välkommen till Studio 44,
16/10 – 8/11 2020!

Time I Christina Göthesson

Time II. Målning av Christina Göthesson. Akvarell och akryl.

Time 4. Oljemålning av Christina Göthesson

Time VI. Målning i akvarell och blandtekniker av Christina Göthesson

Time VIII. Målning i akvarell och akryl av Christina Göthesson

Time IV. Målning i akvarell och akryl av Christina Göthesson

Time IV

Akvarellmålning på akvarellpapper av Christina Göthesson 2020.