Project Description

Time II. Målning av Christina Göthesson. Akvarell och akryl.

... Det som pågår...

Den senaste tiden har jag arbetat med en serie bilder i akvarell och blandteknik som akryl, tipex, schellack etc. Titeln syftar på det arbete som ständigt pågår i ateljén med skisser, experiment etc. Men titeln syftar också på TID - den tid som pågår. Minnesfragment, upplevelser, det som överlappar, skymmer eller lyser igenom. Vissa verkar vara starkare än andra.


Varmt välkommen till Studio 44,
16/10 - 8/11 2020!