Christina Göthesson är konstnär, sedan 1978 bosatt och verksam i Stockholm.

Christina Göthesson arbetar experimentellt med olika material och utnyttjar skilda tekniker som uttrycksmedel.
Som konstnär, skulptör, tecknare och målare har hon ett brett arbetsområde:

Sedan 2008 pågår – parallellt med andra konstnärliga arbeten – Projekt Ohlsgården.
Projekt Ohlsgården är ett platsspecifikt utställningsprojekt, där verken knyter an till platsen och konstnärens ursprung. Där samlas verk som undersöker frågeställningar om existens, ursprung och förgänglighet.