Christina Göthessons nya hemsida finns på christinagothesson.se/wordpress/

Christina Göthesson är konstnär, sedan 1978 bosatt och verksam i Stockholm.

Christina Göthesson arbetar experimentellt med olika material och utnyttjar skilda tekniker som uttrycksmedel.
Som konstnär, skulptör, tecknare och målare har hon ett brett arbetsområde.
Sedan 2008 pågår – parallellt med andra konstnärliga arbeten – Projekt Ohlsgården.
Projekt Ohlsgården är ett platsspecifikt utställningsprojekt, där verken knyter an till platsen och konstnärens ursprung. Där samlas verk som undersöker frågeställningar kring existens, ursprung och förgänglighet.


Bild:
Spår på hjul (Traktorspår, betong, hjulställning)
Inköpt av LRF 2008

webdesign: contact