JORDPOEM

800 kg potatis. Del av installationen Jordpoem på Bonnierhuset i Stockholm. I installationen ingick en vägg med ett fotocollage; 6 fotokopior, format A:1

Åker, potatis, gravplatsjordpoem sovsäckar trädet arterial system spadar