LINET OCH BRÖDET

En undersökning om tid, plats och ursprung.
En utställning och en uppsats, som finns att ladda ner HÄR

Platsen för denna undersökning är central för flera generationer som har levt eller lever sina liv där. Platsen bär spår av tid och förändringar från flera sekel tillbaka. Fem generationer kvinnor har levt eller lever inom samma väggar under olika förutsättningar i olika tider.
Linet och brödet var viktiga beståndsdelar för överlevnad och beskydd och har under vissa tidsperioder utgjort viktiga sysslor för kvinnor och för familjernas fortlevnad och välbestånd.

En uppsats om Dialog och tyst kunnande finns att ladda ned HÄR
En text om Läroprocesser och handledning finns att ladda ned HÄR


Bild:
Fem generationer kvinnor inom samma väggar - Linet och brödet

 

jordpoem sovsäckar trädet arterial system spadar