BYK

Konstnärerna Christina Göthesson och Anna Stina Erlandsson (=länk) vill med samtidskonsten som redskap lyfta fram något som oftast sker i skymundan: Det ständiga byket.

BYK berör alla; oavsett var vi råkar vara födda strävar vi efter att utvecklas, rengöra, förbättra. BYK uppehåller sig kring det ständigt pågående skeendet, nötandet, det fysiska och psykiska byket.

Att sätta fokus på byket kan medverka till att göra oss medvetna om ursprung, sammanhang och identitet. BYK vill inspirera till samtal kring frågor som: Vad är smuts? Vad betyder renhet, är det alltid, självklart, någonting av godo? BYK handlar om vad eller vilka som uppfyller den rådande normen, som tillåts höra till, och vad eller vilka som ska hållas utanför.

BYK omfattar verk i tekniker som foto, rörlig bild, ljud, måleri, teckning och skulptur. BYK utforskas parallellt i fristående texter av författare, journalister och filosofer.

BYK:s workshops och seminarier med konstnärerna och/eller författarna riktar sig med en lekfull infallsvinkel till olika åldersgrupper. Under resans gång snappar BYK upp nya erfarenheter från olika etniciteter och traditioner. Den dynamiska BYK–katalogen kommer att innehålla texter och bilder av författare, konstnärer och publik, och anta formen av dels ett digitalt galleri dels en påbyggbar trycksak.

BYK kommer successivt att växa och utvecklas under 2012-2013 Hemsida: www.byk.nu

 
jordpoem sovsäckar trädet arterial system spadar