Project Description

Sommartabell  Tankar om tid

 

  1. Sommartabell 25 år. Sisalsnöre, spik
  2. Sommartabell 58 år. Sisalsnöre, spik
  3. Sommartabell 100 år. Sisalsnöre, spik

Christina Göthesson undersöker och gestaltar tankar om och upplevelsen av tid som relativ.

Ännu en sommar har passerat. Upplevelsen av ett sommar-kvartal verkar vara kortare nu när jag fyller 58 år än så som jag minns mina sommarlov som barn. Är upplevelsen av tid relativ? Jag har på ett lekfullt sätt, försökt mig på att visualisera min upplevelse av tid genom att teckna och gestalta hur ”stort” ett sommarkvartal ter sig i olika åldrar. I min tes tänker jag mig att ett år består av fyra kvartal och ett sommarkvartal är således en ¼ av ett år. När en person är 4 år beräknar jag att den senaste sommaren är en sextonde-del (1/16) av dessa levda fyra år. En sommar när man är 10 år är enligt denna tes en fyrtionde-del, (1/40).  För 25-åringen 1/100, för 50 – åringen en 1/200 samt för en 100-åring 1/400. Min senaste sommar som 58 år gammal var alltså 1/232.

Detalj Sommartabell. Sisalsnöre, pappspik. 2016.

Sommartidtabell

Time. Sommartabell av sisalsnöre av Christina Göthesson

Time. Sommartabell i sisalsnöre av Christina Göthesson

Sommartabell. Visar hur stor ensommar är i relation till ålder. Sisalsnöre, pappspik. Av Christina Göthesson 2016.