Project Description

Minne - Brytpunkt

Utställningen Natur Studio 44, 2019

Skogen som natur. Jag har installerat in en bit natur på Studio 44 som knyter an till en plats, som minner om uppväxt och uppbrott från densamma. En plats som betytt något för mig och flera generationer.

I verket minne – Brytpunkt visar jag två brädor av gran som vuxit i den skog, där jag och min släkt levt och verkat. Dvs de som planterat och vårdat naturen runt denna gran och slutligen avverkat den och sågat upp den till brädor. I två fotoutskrifter på smörpapper visas trädets växtplats i skogen Blåalt Laholm samt trädets avverkning precis innan trädet faller mot marken.

Bräda av gran, tvingar, fotoutskrifter på smörpapper.

Minne – fotoutskrift på smörpapper – visar brädans växtplats i Blåalt Laholm.

Brytpunkt – fotoutskrift på smörpapper - visar avvekningen av brädans träd